Därför är det smart att värdera bostaden

Vid en eventuell bostadsförsäljning är det intressant att ta reda på värdet av den nuvarande bostaden. En värdering kan utföras både digitalt och fysiskt. När en värdering görs tas det hänsyn till flera olika aspekter för att du ska få en rättvis bedömning av din bostad.

När du går i tankarna att sälja din nuvarande bostad är det självklart intressant att veta vad din bostad är värd. När en värdering görs får du en kvalificerad bedömning av värdet på din bostad. Du kan få en bra uppskattning om vilket pris som du kan förvänta dig att få vid en eventuell försäljning. Det är alltså ett bra drag att värdera bostad innan en försäljning för du får också en indikator på vad du kan titta på för objekt att köpa och vad du har råd med.

Värdering av bostad baseras på:

• Bostadens läge
• Utformning och skick
• Efterfrågan av bostäder i område
• Rådande ränteläge och lånesituation
• Utbudet på marknaden

Många faktorer avgör priset

Det som är avgörande för vilket värde din bostad får är vart bostaden ligger, vilken utformning och skick bostaden har i nuläget och vilken efterfrågan det råder i det område där din bostad är belägen. Olika marknadsfaktorer läggs även in i värderingen som hur dagens ränteläge och lånesituation ser ut men också vilket utbud det finns på marknaden. Om det gäller en villa är storleken på tomten en viktig del. En välskött fasad och trädgård, uteplats, uppvärmningssystem samt driftkostnaderna läggs även till i värderingen för en villa.

Värderingen kan göras fysiskt eller digitalt

Det är möjligt att boka antingen en digital värdering eller en fysisk värdering. Med dagens teknik är det numer möjligt att göra en värdering på distans. När en digital värdering görs baseras bedömningen på noggrant tagna bilder av din bostad. Det kan dock vara en bra idé att även boka ett fysisk besök för att få ett mer exakt bostadsvärde eftersom det i en del fall kan vara svårt att göra exakta bedömningar utifrån bilder. Om du önskar en fysisk värdering kommer en mäklare hem till dig och gör samma bedömning av bostaden men på plats. Tidsåtgången för en värdering beror på hur stor bostaden är, hur många frågor du har till mäklaren och vilket objekt det gäller. En mäklare kan även ge tips om den bästa tidpunkten att sälja.

Enklare renoveringar kan höja värdet

När en mäklare har gjort en värdering av din bostad och du har fått ett ungefärligt pris kan du även få tips och råd på vad du kan göra för att höja marknadsvärdet på din bostad genom exempelvis homestyling eller enklare renoveringar. Större renoveringar inför en försäljning kan vara olönsamma men att styla och piffa till är alltid bra. Bostaden ska visa sin bästa sida och om det är ett hus spelar utsidan stor roll. Smutsiga väggar, trasiga saker, hängande sladdar och liknande kan vara saker som uppfattas som dåliga på en visning och kan därmed dra ner intresset för bostaden. Försök att fixa till alla småsaker för de spelar roll för helheten.