Därför är fastighetssystem bra i inflationstider

Just nu råder en påtaglig inflation som på olika sätt påverkar bostadsmarknaden i Sverige. Bostadsrättsföreningar är särskilt utsatta och har utmanande tider framför sig. Därför är det av stor vikt att styrelser tar till rätt åtgärder för att undvika en ekonomisk kris i föreningen.

Allt fler BRF:er använder fastighetssystem för att effektivisera föreningens ekonomiska och administrativa arbete. Här kan du läsa mer om hur den här typen av system fungerar i praktiken.

Smarta fastighetssystem 2023

Inflationen har på olika sätt påverkat marknaden och BRF:er tvingas utmana en ekonomiskt förändrad situation. Höjda låneräntor och ökade driftkostnader väga mot sjunkande bostadspriser. Kontroll är nyckelbegreppet för att stå emot dessa utmaningar och därför använder många BRF:er fastighetssystem för att sköta föreningens ekonomi. Det är en smart lösning som både förenklar och automatiserar många rutiner som är nödvändiga förutsättningar.

Fastighetssystemets olika förvaltningssektioner:

  • Ekonomisk
  • Teknisk
  • Administrativ

Med fastighetssystemet kan bostadsrättsföreningen planera inför tuffa tider på ett kontrollerat sätt. Här samlas bokföring och övrig administration på samma molnbaserade plats.

Fördelar för boende

Dessutom är det praktiskt för de boende i bostadsrättsföreningen att använda webbaserade fastighetssystem för diverse ärenden och betalningar. Det går bland annat att lägga in diverse felanmälningar eller andra kommentarer som är relevanta i föreningen. Styrelsen får sedan alla ärenden i realtid och kan på ett effektivt sätt hantera alla inkomna ärenden. Många system tillåter även boende att ha en egen sida eller portal där säker inloggning sker via BankID. Behöver någonting signeras av de boende finns även lösningar som tillåter digital signering. Det kan exempelvis vara olika dokument eller avtal som styrelsen behöver få underskrivna.

Fastighetssystem och avgifter

Många BRF:er kommer att behöva avgifterna omgående för att hamna i balans med ökade kostnader. För att räkna ut en ny avgift utifrån rådande förhållanden och inflation är det viktigt att använda någon form av kalkylränta för korrekt beräkning. Här kan det även finnas behov av att ta extern hjälp för att garantera föreningens lönsamhet.

När den nya avgiften är framräknad blir den automatiserad i fastighetssystemet. Den nya informationen förvaltas i systemet och alla delar integreras för en smidig hantering och fastighetslösning.